Skoči na vsebino

O Mladinskem svetu Domžale

Mladinski svet Domžale deluje z namenom, da bi povezoval in spodbujal medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij v občini, ter pomagal ustvarjati ugodne pogoje, da bo delovanje vseh organizacij, ki delajo z mladimi, v prihodnosti lažje, boljše in še aktivnejše. Trenutno povezujemo sedem aktivnih članic, naša vrata pa so in vedno bodo odprta za nove skupine, društva in dobre mladinske projekte.

Zadnji prispevki

Organizacije v MS Domžale

Domžalski skavti delujemo pod okriljem Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ki je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.  Steg Žmohtne žabe Domžale 1 že več kot 30 let uspešno deluje in s svojimi več kot 140 člani redno izvaja tedenska srečanja, tekom leta pa izvajamo več projektov (Zlata žaba, Žmohtarija, Dan spomina, Dan Zemlje itd.), ki so prepoznani v širšem (skavtskem) prostoru. Večkrat letno izide tudi naša revija Kvaksi. Naši voditelji pa so aktivni ne samo na lokalni, ampak tudi na državni in mednarodni ravni.
domzale1.skavt.net

Študentska organizacija Domžale – združenje študentov Domžalske regije je prostovoljno, nepridobitno, nepolitično združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov na področju študentske problematike in dejavnosti oziroma v okviru katerega se zadovoljujejo socialne, kulturne, izobraževalne, športne in druge potrebe študentov, dijakov in drugih mladih na območju delovanja Upravne enote Domžale.

Taborništvo je prostovoljno gibanje, ki vzgaja posameznike v odgovorne, aktivne in samostojne ter spodbuja k življenju z naravo in v naravi – je način življenja. Taborniki Rodu skalnih taborov Domžale delujemo na šestih četah ter štejemo več kot 350 članov. Poleg tedenskih vodovih sestankov, sobote največkrat preživimo na katerem od izletov ali na orientacijskem tekmovanju. Med poletnimi počitnicami nas najdete v Stavči Vasi pri Žužemberku, kjer skoraj mesec dni spimo pod platnenimi strehami, večerjo pa si pripravimo kar nad tabornim ognjem, za najmlajše organiziramo Jesenovanje, tiste malo starejše pa odpeljemo na prave Dogodivščine. Če nam le čas dopušča, pa naš prosti čas namenimo tudi za pomoč drugim Domžalskim društvom.
rst-domzale.si

Homški skavti smo del Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, prostovoljne mladinske organizacije z jasno opredeljenim ciljem – ta je, da s pomočjo vsebine vzgajanja in skavtske metode stremimo k celostnemu razvoju posameznika, da bo le ta pristen, samostojen, zdrav in odgovoren človek, kristjan in državljan. Kot steg homški skavti delujemo že več kot 25 let in štejemo okrog 120 članov, naši vratovi pa so oviti v sivo-rumene rutice. V okviru stega deluje vseh 6 starostnih skupin – BB, VV, IV, NoPP, PP in seveda tudi SKVO. Naši člani se na srečanjih sestajajo enkrat tedensko, kjer z voditeljevo pomočjo in pestrimi dejavnostmi oblikujejo možnosti za osebno napredovanje. Mladi se pri tem srečajo tudi z različnimi izzivi življenja v skupnosti in naravi. Voditelji za naše člane štirikrat letno pripravijo tudi večdnevne izhode (jesenovanje, zimovanje, jurjevanje in poletni tabor), na katerih se člani še na drugačen način seznanijo s skavtskim življenjem. Kot steg sodelujemo tudi pri različnih dogodkih in projektih tako na lokalni kot državni ravni – Lučka miru, skavtska prednovoletna zabava, orientacija Sever, revija Skavtič … Da pa v stegu ohranjamo kakovost skavtskega načina življenja, se naši voditelji redno udeležujejo različnih tabornih šol, kot so TŠ Metoda, TŠ Pripravnik in MŠŽD.
homec1.skavt.net

Društvo je bilo leta 2007 ustanovljeno na pobudo mladih iz Jarš in sosednjih krajev in ima okoli 30 članov. Mladi, inovativni, zagnani fantje in dekleta želimo delati projekte za medsebojno povezovanje in druženje. Delujemo na različnih področjih predvsem pa skrbimo da nam nikoli ni dolgčas. Organiziramo miklavževanje, gala plese, razne športne dejavnosti in enotedenski počitniški program za otroke, Oratorij. V letu 2010 smo narisali najdaljši ristanc na svetu in tako podrli Guinnessov rekord. Vemo, da lahko s skupnimi močmi in dobro voljo vedno uspemo, zato se ne bojimo novih podvigov. Glavno je, da bomo z našim delom zadovoljni mi in pa ljudje okoli nas.

Domžale Tigers je prvi klub ameriškega nogometa v Domžalah. Ameriški nogomet je eden najhitreje razvijajočih se športov v Evropi in Sloveniji, kjer je trenutno že 7 klubov. Imamo pionirsko moško selekcijo U16 in člansko selekcijo 16+, ki se udejstvujeta v brezkontaktnem ameriškem nogometu, cilj pa je razviti tudi žensko ekipo, mlajše selekcije in člansko tackle ekipo. Tekmujemo v slovenskem državnem prvenstvu in na mednarodnih turnirjih po Evropi.
tigers.si

Športno društvo EZ3X (easy tricks), je skupina športnikov, ki se zavzema za izboljšanje pogojev na področju ekstremnih športov na lokalni in regionalni ravni. Ustanovljeno je bilo leta 2005, najbolj pa smo dejavni na Domžalskem ekstremnem poligonu ob Kamniški Bistrici. Namen društva je aktivno preživljanje prostega časa, skrbeti za izpraven poligon, kjer se športno udejstvujemo ter skrbimo za izgled okolice okoli poligona. V društvu imamo več sekcij, rolkarsko; BMX, agressive-inline, snowboard, ter pohodniško in plezalno sekcijo.
facebook.com/ez3x.si